Klachtenboek

Uitsluitend Portugal - In overeenstemming met verordening nr. 201-A/2017 van 30 juni, en onverminderd de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een van de in punt 16 vermelde middelen, wordt de klant geïnformeerd dat hij een klacht kan indienen via van het Open Box Mobile Electronic Complaints Book, toegankelijk via het adres www.livroreclamacoes.pt.

Voor meer informatie kunt u de website https://www.consumidor.gov.pt/livro-de-reclamacoes.aspx raadplegen.